јдреса:
   ƒн≥пропетровска обл.
   м. ∆овт≥ ¬оди
   вул. √агар≥на 40,
   “елефони: 3-35-85; 5-56-68.
   ≈-mа≥l: omega91@ukr.net
          ∆овтоводський л≥цей природничо-наукового навчанн¤ створено ¤к державний учбовий заклад нового типу в 1991 роц≥. ¬ л≥цењ 12 клас≥в. Ќа двох факультетах л≥цею, ф≥зико-математичному та б≥олого-х≥м≥чному, навчаЇтьс¤ 360 учн≥в.
          ќсновними напр¤мками д≥¤льност≥ педколективу л≥цею Ї:
  - п≥дготовка ≥нтелектуального потенц≥алу дл¤ держави через систему безперервноњ осв≥ти л≥цей - вуз - наука - виробництво;
  - забезпеченн¤ фундаментальноњ науково-практичноњ довуз≥всько≥ п≥дготовки учн≥в, ¤ка б спри¤ла св≥домому вибору профес≥њ в залежност≥ в≥д р≥вн¤ розвитку, нахил≥в кожного л≥цењста;
  - т≥сна сп≥впрац¤. з вузами у створенн≥ середовиша дл¤ подальшого розвитку ≥нтелектуалу обдарованих випускник≥в, залученн¤ њх до науковоњ д≥¤льност≥ ≥ сп≥вроб≥тництва з л≥цеЇм;
  - широке сп≥вроб≥тництво з науковими центрами, впровадженн¤ науки та передового досв≥ду в педагог≥чний процес, п≥дготовка висококвал≥ф≥кованих осв≥т¤нських педпрац≥вник≥в; вихованн¤ ≥нтел≥гентноњ особистост≥, справжнього громад¤нина незалежноњ ”крањни у св≥т≥ концепц≥њ нац≥онального вихованн¤.
          ѕрацюючи над проблемою: фундаментальна науково-практична довуз≥вська п≥дготовка особистост≥, њњ соц≥альна адаптац≥¤ у в≥дкритому громад¤нському сусп≥льств≥ ”крањни, педагог≥чний колектив л≥цею розробив ≥ усп≥шно впроваджуЇ модульно-блочну систему навчанн¤, р≥вневу диференц≥ац≥ю, ¤ка допомагаЇ забезпечити творчий розвиток обдарованих д≥тей - учн≥в л≥цею.
          «а 10 рок≥в свого ≥снуванн¤ л≥цей став центром науково-методичноњ роботи в рег≥он≥. ¬икладачами л≥цею розроблен≥ авторськ≥ навчальн≥ програми, ¤к≥ поЇднують ¤к базисний державний ≥ шк≥льний компонент, так ≥ л≥цейський компонент дл¤ розширенн¤ та поглибленн¤ знань учн≥в ≥з проф≥льних предмет≥в: математики, ф≥зики, ≥нформатики, х≥м≥њ, б≥олог≥њ. Ќа баз≥ л≥цею проход¤ть республ≥канськ≥, рег≥ональн≥ та обласн≥ сем≥нари.
          Ќауково - експериментальна робота т≥сно пов'¤зана з п≥дготовкою л≥цењст≥в до конкурс≥в та ол≥мп≥ад р≥зних р≥вн≥в. «а роки ≥снуванн¤ навчального закладу вихованц≥ л≥цею вибороли 324 призових м≥сць в обласних ол≥мп≥адах з математики, ф≥зики, х≥м≥њ, б≥олог≥њ, ≥нформатики, украњнськоњ мови та л≥тератури. ¬ихованц≥ л≥цею демонструють висок≥ результати на державних м≥жнародних ол≥мп≥адах: з ≥нформатики -I, II, м≥сце в ”крањн≥, призове - в Ќ≥дерландах, з математики та ф≥зики - ≤, II м≥сце в ”крањн≥, золота медаль на м≥жнародн≥й ол≥мп≥ад≥ в “оронто ( анада).
          Ќаукову роботу, ¤ка розпочинаЇтьс¤ в л≥цењ, випускники усп≥шно впроваджують у вузах. ƒостатньо зазначити, шо 44% випускник≥в перших двох рок≥в п≥сл¤ зак≥нченн¤ вузу обрали дл¤ себе шл¤х наукових досл≥джень ≥ продовжують навчанн¤ в асп≥рантурах вуз≥в ”крањни, –ос≥њ, Ќ≥меччини, —Ўј.
якщо тоб≥ ц≥каво дивись продовженн¤ на "≤стор≥¤"
—айт создан ’лопониным јндреем. г.∆елтые ¬оды
Hosted by uCoz