¬ 1997 роц≥ 2 випускники л≥цею стали переможц¤ми ћ≥жнародного ‘естивалю комп'ютерноњ граф≥ки та ан≥мац≥њ, а в ћ≥жнародному конкурс≥ ≥нформац≥йних програм в √анновер≥ (Ќ≥меччина} у 1995 роц≥ л≥цей зайн¤в ≤≤≤ м≥сце. вс≥ 10 представлених роб≥т нагороджен≥ дипломами.
          ”чн≥ л≥цею пост≥йно перемагають у —орос≥вських ол≥мп≥адах. “≥льки в 1999 - 2000 навчальнону роц≥ таких переможц≥в було 37. ¬с¤ навчально - виховна робота в л≥цењ грунтуЇтьс¤ на глибокому психолог≥чному анал≥з≥ розвитку особистост≥ учн¤. тобто знань про потреби, нахили, риси характеру, що формуютьс¤; самооц≥нку, про в≥дношенн¤ до себе, до однол≥тк≥в, батьк≥в, до ≥нших людей, ¤к≥ оточують дитину.  онцепц≥¤ д≥¤льност≥ л≥цею природничо - наукового навчанн¤ передбачаЇ д≥агностико- анал≥тичну роботу ¤к одну з головних передумов е‘ективного навчально - виховного процЇсу.
          3 початку ≥снуванн¤ л≥цею (1991 р. ) в навчальному заклад≥ прадцЇ практйчний психолог, пост≥йно д≥Ї психолого-педагог≥чний сем≥нар, створена кафедра вихованн¤. робота ¤коњ плануЇтьс¤ з урахуванн¤м результат≥в психод≥агностики та анал≥зу. —воњ р≥зноб≥чн≥ зд≥бност≥ учн≥ мають можлив≥сть реал≥зувати ≥ в позаурочн≥й д≥¤льност≥: вони активно приймають участь в робот≥ танцювального колективу "Ќатхненн¤", ¤кий Ї призером обласного ‘естивалю танцю, займаютьс¤ конструюванн¤м, ≥з задоволенн¤м грають у виставах л≥цейського театру, удосконалюютьс¤ в спорт≥, виступають на численних л≥цейських вечорах. концертах, проводить дискотеки дл¤ л≥цењст≥в. в заклад≥ створена учн≥вська орган≥зац≥¤ самоуправл≥нн¤ - л≥цейське братство "Ћ≥цин≥¤". роботою ¤коњ керуЇ –ада л≥дер≥в. як насл≥док такого зм≥стовного житт¤ можна в≥дзначити той факт, що за вс≥ 10 рок≥в учн¤ми л≥цею не скоЇно жодного правопорушенн¤ та злочину.
          як результат творчого п≥дходу до орган≥зац≥њ навчально - виховного процесу. випускники л≥цею показують пост≥йно глибок≥ знанн¤ на вступних екзаменах до вуз≥в ”крањни та ближнього заруб≥жж¤: прот¤гом 8 рок≥в вс≥ 100% випускник≥в л≥цею стають студентами вуз≥в, навчальний заклад пост≥йно п≥дтримуЇ т≥сний зв'¤зок з вузами.
          ћ≥н≥стерством осв≥ти ”крањни в 1995 роц≥ л≥цей визнано одним ≥з п'¤ти краших навчальних заклад≥в нового типу в ”крањн≥. Ќавчальний заклад маЇ необх≥дну матер≥альну базу: 12 оснашених каб≥нет≥в, лаборатор≥ю ≥нформац≥йних технолог≥й, ¤ка забезпечуЇ комп'ютерну п≥дтримку навчального процесу. ¬ л≥цењ працюЇ 4 педагоги - гранти м≥жнародного —орос≥вського фонду, 10 учител≥в Ц методист≥в, 3 старших учител¤. 16 спец≥ал≥ст≥в вищоњ категор≥њ, 9 - учител≥в I категор≥њ, 2 - другоњ.  еруЇ роботою колективу заслужений прац≥вник осв≥ти ”крањни ¬. ¬. ƒобровольський.
          ƒосв≥дом своЇњ роботи педагоги л≥цею щедро д≥л¤тьс¤ з≥ своњми колегами, њх роботи пост≥ино друкуютьс¤ в обласних та державних виданн¤х (журнал "ћатематика в школ≥", "Ќива знань", газет≥ Ц"ѕозакласний час", "ƒжерело", "ќсв≥та ”крањни") досв≥д викладач≥в л≥цею був представлений на обласну ¤рмарку педагог≥чноњ майстерност≥ в 2000 роц≥.
          “ворча атмосфера, що створена в заклад≥, високий профес≥онал≥зм викладач≥в - с запорукою подальших усп≥х≥в педагог≥чного та учн≥вського колективу жовтоводського л≥цею природничо-наукового навчанн¤.

√оловна
—айт создан ’лопониным јндреем. г.∆елтые ¬оды
Hosted by uCoz